Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

6. peatükk: Jupiter

Viited

Üheksa planeeti: Jupiter (The Nine Planets: Jupiter)
Jupiteri põhiandmed, ülevaade ehitusest ja kaaslastest, viited, lahendamata probleemid. Shoemaker-Levy 9 komeet.

Vaade Päikesesüsteemile: Jupiter (Views of the Solar System: Jupiter)
Jupiteri põhiandmed, fotod, animatsioonid, ülevaade kaaslastest ja Jupiteri uurimisest. Shoemaker-Levy 9 komeet.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

2. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.