Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

6. peatükk: Jupiter

Illustratsioonid

[Foto 1] Foto 1. Jupiter.

Pildistatud Hubble'i kosmoseteleskoobiga 13. veebruaril 1995.

Foto: NASA
Kosmoseaparaat: HST
[Foto 2] Foto 2. Suur Punane Laik.

Foto: NASA/JPL
Kosmoseaparaat: Voyager 1
[Foto 3] Foto 3. Jupiteri kaaslased.

Ülemises reas Amalthea, Io ja Europa, alumises reas Ganymedes ja Callisto. Kõik kaaslased on kujutatud ühes skaalas.

Foto: Calvin J. Hamilton
Kosmoseaparaat: Voyager
[Foto 4] Foto 4. Europa.

Foto: NASA
[Foto 5] Foto 5. Shoemaker-Levy 9 komeedi kokkupõrkamine Jupiteriga.

Foto: NASA
Kosmoseaparaat: Galileo
[Foto 6] Foto 6. Shoemaker-Levy 9 komeedi kokkupõrke jäljed Jupiteril.

Foto: NASA
Kosmoseaparaat: HST


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

4. jaanuar 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.