Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

6. peatükk: Jupiter

Kordamisküsimused

  1. Mille poolest erineb Jupiter Maa rühma planeetidest?
  2. Kuidas Jupiter pöörleb?
  3. Iseloomustage Jupiteri nelja suuremat kaaslast. Kust on andmed pärit?
  4. Millest koosneb Jupiteri atmosfäär?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

1. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.