Kosmoloogia - Sissejuhatus

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

Ajalooline ülevaade

Viited

Ajaloolised maailmapildid (Early Cosmology Tutorial)
Ülevaade geotsentrilistest ja heliotsentrilistest maailmapiltidest koos selgitavate joonistega.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

21. august 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.