Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

Ajalooline ülevaade

Kordamisküsimused

  1. Millisena tajub inimene ümbritsevat maailma?
  2. Miks pidasid kreeklased taevast kinnise sfääri kujuliseks?
  3. Kuidas mõista "lõpmatut maailma"?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.