Kosmoloogia - Sissejuhatus

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

Ajalooline ülevaade

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Platoni-Aristotelese Universum: kerakujuline Maa ja taevasfäärid selle ümber.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 2] Joonis 2. Ptolemaiose süsteem: deferent ja epitsükkel.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 3] Joonis 3. Kopernikuse heliotsentriline (päikesekeskne) maailmasüsteem.

Vanaaegne gravüür
[Joonis 4] Joonis 4. Kepleri elliptiline orbiit.

Joonis: Taavi Tuvikene


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

28. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.