Järgmine peatükk Sisukord
Kosmoloogia - Sissejuhatus

[Navigatsiooniriba]

Sissejuhatus

Kosmoloogia on teadus meid ümbritsevast maailmast.

Erinevates õppeainetes oleme uurinud selle maailma erinevaid külgi alates Maast ja selle pinnavormidest ning lõpetades ühiskonnateaduste ning religiooniga. Ja iga kord on üles kerkinud küsimus: kuidas on selline maailm kujunenud, mis on tema liikumapanevad jõud, milliseks kujuneb tema tulevik?

Vastust võib neile küsimustele otsida mitmeti. Võime toetuda eelnevate inimpõlvede kogemustele, analüüsida erinevate kultuuride arusaamasid, teha mõistelist analüüsi. Sellega tegeleb filosoofia. Probleemi saab lahendada ka religioossel teel - pühade tekstide või kaasaegsete prohvetite abiga.

Nimetus "kosmoloogia" pärineb Vana-Kreekast ning tähendab maailmaõpetust. Sõna-sõnalt võetuna tähendab "kosmos" korda, vastandudes "kaosele", st. korra puudumisele. Seda, et asjade areng toimub tänu vastandlike jõudude koosmõjule, märkasid inimesed juba ammu ning üldistades-personifitseerides oma tähelepanekuid jumaluste kujul kogu maailmale, jõudsid religioonides nii tavalise jumala-kuradi vastasseisuni. Nende ürgjõudude võitluse peegelduseks pidigi olema maailm, milles elame.

Tänapäeva ratsionaalses maailmas lahendatakse Maailma eksistentsi probleemid enamasti füüsika abil. Seda selle pärast, et füüsika on universaalne, tema seadused kehtivad sõltumatult uuritava objekti tüübist ning (uurija) vabast tahtest. Maailm, milles elame, peab olema füüsikaliselt võimalik -- see on kaasaegse kosmoloogia ainus kriteerium.

--->Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.