Kosmoloogia - 5. osa: Universum

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Einsteini-Friedmanni kosmoloogia

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Kõvera ruumi geomeetria: seos vaatenurga ja kauguse vahel tasapinnal (A'B') ja sfääril (AB). Näeme, et A'B' > AB.

Joonis: Jaak Jaaniste
[Joonis 2] Joonis 2. "Osakese horisont" -- tähtedelt, mis asuvad meist kaugemal kui c * tau_0 (tau_0 on Universumi vanus), pole valgus veel meieni jõudnud.

Joonis: Kaufmann "Universe"
[Joonis 3] Joonis 3. Universumi areng ette antud Hubble'i konstandi H0 jaoks kiirendusparameetri q0 eri väärtuste korral.

Joonis: Kaufmann "Universe"
[Joonis 4] Joonis 4. Kosmilise foonkiirguse spekter. Intensiivsuse maksimum lainepikkusel 1,1 mm vastab temperatuurile 2,7 K.

Joonis: Kaufmann "Universe"
[Foto 1] Foto 1. Kompanii "Bell Telephone" ruupor-antenn, millega foonkiirgus 1965. a. avastati.

Foto: Kaufmann "Universe"


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-99

14. märts 1999

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.