Kosmoloogia - 5. osa: Universum

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Einsteini-Friedmanni kosmoloogia

Kordamisküsimused

  1. Mille poolest erineb kõver ruum tasasest (eukleidilisest) ruumist?
  2. Milline võib olla mittestatsionaarse mudeli areng?
  3. Kuidas sõltub mittestatsionaarse mudeli areng Hubble'i konstandist?
  4. Kuidas sõltub mittestatsionaarse mudeli areng keskmisest tihedusest?
  5. Mis on kosmoloogiline horisont?
  6. Milline on Universumi praegune temperatuur? Milline oli ta minevikus?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

8. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.