Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

4. peatükk: Pindheledus, värvus, keemiline koostis

Illustratsioonid

[joonis1] Joonis 1. Klassikalise tsefeiidi heleduskõver.

 
[joonis2] Joonis 2. Tsefeiidide absoluutse heleduse sõltuvus perioodist.

 
[joonis2] Joonis 3. Näide dünaamilisest seosest - Tully-Fisher'i korrelatsioon.

 
[joonis2] Joonis 4. Hubble'i seadus - korrelatsioon galaktika kauguse ning eemaldumiskiiruse (punanihke) vahel.

 
[joonis] Joonis. Galaktika pindheleduse vähenemine tsentrist eemaldumisel.

 


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

21. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.