Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

4. peatükk: Pindheledus, värvus, keemiline koostis

Kordamisküsimused ja ülesanded

  1. Kuidas määratakse galaktikate kaugusi?
  2. Mis on Hubble'i seadus ja Hubble'i konstant?
  3. Kasutades Hubble'i seadust leidke galaktika kaugus, kui tema spektris paistab ioniseeritud kaltsiumi K-joon (lainepikkus 393 nm) lainepikkusel 405 nm. Hubble'i konstandi väärtus on 100 km/s*Mpc.
  4. Milline oleks selle kvasari absoluutne heledus, kui ta on näha 17. suurusjärgu tähena?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

22. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.