Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Dünaamika

Illustratsioonid

[Foto 1] Foto 1. Spiraalgalaktika NGC 2998 foto.

 
[Foto 2] Foto 2. Galaktika NGC 2998 spekter.

 
[joonis 1] Joonis 1. NGC 2998 pöörlemiskõver.

 
[joonis2] Joonis 2. Varbspiraalse galaktika pöörlemiskõver.

 


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

21. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.