Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Dünaamika

Kordamisküsimused ja ülesanded

  1. Kuidas uuritakse galaktikate dünaamikat?
  2. Kirjeldage spiraalsete galaktikate ehitust.
  3. Kirjeldage tähtede liikumist spiraalsetes ja elliptilistes galaktikates.
  4. Joonistage sirkli abil paberile viis ringikujulist täheorbiiti nii, et sisemise raadius oleks pool välimise omast. Märkige keskmisele orbiidile Päike ja tõmmake selle ümber ringjoon, mis lõikab ülejäänuid. Lõikepunktidesse joonistage tähed ja oletades, et nad kõik (ka Päike) liiguvad ümber keskpunkti võrdsete kiirustega, leidke tähtede vaatesuunalised kiirused Päikese suhtes. Kuidas need sltuvad vaatesuunast?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

22. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.