Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

7. peatükk: Taevakaardid ja -kataloogid

Viited

Planetarium Software
Valik planetaariumiprogramme erinevatele operatsioonisüsteemidele, nii tasulist kui vabavara.
Taevakaart
Eestikeelne taevakaart ja taevakalender. Autor Toomas Paaver.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

5. detsember 2002

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.