Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

7. peatükk: Taevakaardid ja -kataloogid

Illustratsioonid

[Foto] Foto Tartu Tähetorni planisfäär.

[Foto] Foto Tähegloobus.

[Foto] Foto. Redshift -- astronoomiaprogramm CD-kettal, üks rahvusvaheliste konkursside laureaate.

[Joonis 1] Joonis 1 Tuntumate tähtkujude omavahelised asendid.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 2] Joonis 2 Talvekuusnurk.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 3] Joonis 3 Suvekolmnurk.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 4] Joonis 4 Sügisesed tähed.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 5] Joonis 5 Kevadised tähed.

Joonis: Helle Jaaniste


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

8. märts 2002

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.