Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Maa

Viited

Üheksa planeeti: Maa (The Nine Planets: Earth)
Maa põhiandmed, ülevaade Maa sise-, pinna- ja atmosfääri ehitusest, viited, lahendamata probleemid.

Vaade Päikesesüsteemile: Maa (Views of the Solar System: Earth)
Maa põhiandmed, fotod, animatsioonid, põhjalik ülevaade Maa sise- ja pinnaehitusest, kraatritest ning vulkaanidest. Maa ja pilved kosmosest vaadatuna.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.