Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Maa

Kordamisküsimused

  1. Loetlege põhjendusi Maa kerakujulisuse kohta antiikajast tänapäevani.
  2. Millised on Maa mõõtmed ja kuju?
  3. Mida on teada Maa siseehituse kohta?
  4. Kuidas ja miks muutub Maa välisilme (mandrite-merede paigutus)?
  5. Kuidas mõjutab inimkond Maa kui planeedi arengut?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.