Kosmoloogia - 5. osa: Universum

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

4. peatükk: Kosmoloogilised mudelid

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Galaktikate vahelise kauguse kasv paisuval sfääril.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 2] Joonis 2. Milne'i mudeli võimalikud evolutsiooniteed.

Joonis: Taavi Tuvikene


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-99

14. märts 1999

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.