Kosmoloogia - 5. osa: Universum

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Kosmoloogilised paradoksid

Illustratsioonid

[Joonis] Joonis. Tähtede poolt kaetud taevaosa tähtedega ühtlaselt täidetud ruumis. Ruum on lõpmatu,eukleidilise geomeetriaga, tähtede tihedus vastab vaadeldavale keskmisele.

Joonis: Jaak Jaaniste


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-99

12. märts 1999

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.