Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

7. peatükk: Aktiivsed galaktikad ja kvasarid

Illustratsioonid

[foto1] Foto 1. Seyferti galaktika NGC 1672.

Hubble'i Kosmoseteleskoobi foto
[foto2] Foto 2. Kvasar 3C 273.

Hubble'i Kosmoseteleskoobi foto
[foto2] Foto 2. Kvasar 3C 273, hele kesskosa on varjutatud.

Hubble'i Kosmoseteleskoobi foto
[joonis] Joonis. Punanihke sõltuvus eemaldumiskiirusest relativistlikul juhul.

Joonis


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

21. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.