Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

7. peatükk: Aktiivsed galaktikad ja kvasarid

Kordamisküsimused ja ülesanded

  1. Milliseid galaktikaid nimetatakse aktiivseteks?
  2. Mis on kvasarid?
  3. Kirjeldage kvasarite ja aktiivsete galaktikate tuumade spektreid.
  4. Kuidas tekib sünkrotronkiirgus?
  5. Kui kiiresti eemaldub meist kvasar, mille spektris paistab vesiniku joon L_alfa (lambda = 121,6 nm) lainepikkusel 425,6 nm?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

22. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.