Kosmoloogia - 4. osa: Galaktikad

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Linnutee

Illustratsioonid

[Foto 1] Foto 1. Linnutee. Foto keskel on Luige tähtkuju.

Foto: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 1] Joonis 1. Meie Galaktika W. Herscheli ettekujutuses. Päike asub keskel.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 2a]
[Joonis 2b]
Joonis 2. Meie Galaktika kujuteldav pealt- ja kõrvaltvaade.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

2. juuli 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.