Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Tähtede füüsika

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Värvus-heledusdiagramm (Hertzsprung-Russelli, HR-diagramm). Iga tähe asukoht graafikul vastab tema spektriklassile ja heledusele.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Foto 1] Foto 1. Taevasõel (Plejaadid Sõnni tähtkujus) - üks lähemaid ja kompaktsemaid hajusparvi.

Foto: Royal Observatory, Edinburgh/Anglo-Australian Observatory
[Joonis 2] Joonis 2. Taevasõela tähtede HR-diagramm.

Peajada on välja kujunenud, puuduvad punased hiidtähed ning valged kääbused.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 3] Joonis 3. Plejaadide HR-diagramm võrrelduna 50 milj. a. vanuse täheparve teoreetilise HR-diagrammiga.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Foto 2] Foto 2. Kerasparv 47Tuc (asub lõunataevas, Tuukani tähtkujus).

Foto: W. Keel (Alabama Ülikool, Tuscaloosa) jt.
[Joonis 4] Joonis 4. Kerasparve HR-diagramm.

Peajadast on näha vaid alumine, väikese massiga tähtede ots. Massiivsed tähed on evolutsiooni lõpetanud, hulganisti on parves punaseid hiidtähti.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 6] Joonis 6. Tähtede evolutsioonitrekid HR-diagrammil enne peajadale jõudmist. Punktiir näitab aastaid arvates kookonist väljumisest.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 7] Joonis 7. Tähtede evolutsioonitrekid pärast peajadalt lahkumist. Kogu evolutsioon punaste hiidude piirkonnas kestab vaid kümnendiku peajadal veedetud ajast.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 8c] Joonis 8a. Temperatuuri käik Päikese sisemuses.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 8b] Joonis 8c. Rõhu käik Päikese sisemuses.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 8c] Joonis 8c. Tiheduse käik Päikese sisemuses.

Joonis: Helle Jaaniste


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

24. aprill 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.