Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Tähtede füüsika

Kordamisküsimused ja ülesanded

  1. Mis on Hertzsprung-Russelli diagramm? Kuidas seda koostada?
  2. Mis on peajada?
  3. Seletage mõistet "matemaatiline mudel".
  4. Millest sõltub tähe tasakaaluseisund? Millised jõud peavad olema tähe sisemuses tasakaalus?

  5. Mõõtke HR-diagrammilt, milline on B5 spektriklassi tähe absoluutne tähesuurus peajadal. Aga M5 klassi tähel?
  6. Kasutades Päikese evolutsioonitrekki, leidke Päikese absoluutne tähesuurus ning läbimõõt vanusel 11 miljardit aastat.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

23. veebruar 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.