Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

2. peatükk: Tähtede vaadeldavad parameetrid

Illustratsioonid

[Joonis 1a]
[Joonis 1b]
[Joonis 1c]
Joonis 1. Tähtede erinev värvus, seletatuna musta keha spektriga erinevatel temperatuuridel. Värviline riba vastab nähtavale valgusele.

a) Punane, temperatuur 3000 K (alfa Tau)
b) Valge, temperatuur 6000 K (Päike)
c) Sinine, temperatuur 10 000 K (gamma Ori)

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 2] Joonis 2. UBV-kolorimeetria.

Joonisel on ultravioletse (U), sinise (B) ja visuaalse (V) filtri läbilaskvuskõverad.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 3] Joonis 3. Värvusindeksi B-V sõltuvus tähe pinnatemperatuurist.

Joonis: H. Jaaniste
[Joonis 4] Joonis 4. Näivad tähesuurused -- Suur Vanker.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 5] Joonis 5. Luik: näivad ja absoluutsed tähesuurused.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 6] Joonis 3. Doppleri efekt. Laineharjad liikumatu (vasakul) ja liikuva laineallika korral.

Joonis: H. Jaaniste


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

12. märts 2003

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.