Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

2. peatükk: Tähtede vaadeldavad parameetrid

Kordamisküsimused

  1. Mis on tähesuurus?
  2. Kuidas on tähesuurused seotud tähtede heledusega?
  3. Miks erinevad fotograafilised tähesuurused visuaalsetest?
  4. Mis on värvusindeks? Millest see sõltub?
  5. Kuidas leida tähe ruumkiirust?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

22. veebruar 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.