Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Päike

Viited

Üheksa planeeti: Päike (The Nine Planets: The Sun)
Päikese põhiandmed, ülevaade Päikese ehitusest, päikesetuulest; viited, lahendamata probleemid.

Vaade Päikesesüsteemile: Päike (Views of the Solar System: Sun)
Ülevaade Päikese ehitusest, Päikeses toimuvatest protsessidest, päikeselaikudest ja -varjutustest; skeemid, fotod, animatsioonid.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

12. detsember 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.