Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Päike

Kordamisküsimused

  1. Millised on Päikese mõõtmed Maaga võrreldes?
  2. Seletage lauset "Päike on tavaline täht".
  3. Miks näib Päikese serv teravana?
  4. Mis on granulatsioon?
  5. Milline on Päikese atmosfäär?
  6. Kuidas Päike pöörleb?
  7. Kust saab Päike energiat?
  8. Kuidas jõuab Päikese sisemuses tekkiv energia meieni?
  9. Mida nimetatakse päikeselaiguks?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

12. detsember 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.