Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

11. peatükk: Päikesesüsteemi väikekehad

Kordamisküsimused

  1. Mis on asteroid?
  2. Kirjeldage asteroidide liikumist.
  3. Mis on komeet?
  4. Kirjeldage komeetide liikumist.
  5. Mida nimetatakse meteooriks, boliidiks, meteoriidiks?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

2. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.