Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

9. peatükk: Neptuun

Viited

Üheksa planeeti: Neptuun (The Nine Planets: Neptune)
Neptuuni põhiandmed, ülevaade ehitusest, rõngastest ja kaaslastest, viited, lahendamata probleemid.

Vaade Päikesesüsteemile: Neptuun (Views of the Solar System: Neptune)
Neptuuni põhiandmed, fotod, animatsioonid, ülevaade rõngastest, kaaslastest ja Neptuuni uurimisest.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

2. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.