Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Marss

Kordamisküsimused

  1. Millal on kõige parem vaadelda Marssi?
  2. Mis on "välisplaneet"?
  3. Võrrelge Maad ja Marssi (Välisilme, liikumine, pinnaehitus, atmosfäär).
  4. Mida on teada elust Marsil?
  5. Kuidas liiguvad Marsi kaaslased?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

1. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.