Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Veenus

Viited

Üheksa planeeti: Veenus (The Nine Planets: Venus)
Veenuse põhiandmed, võrdlus Maaga, ülevaade pinna- ja siseehitusest, viited, lahendamata probleemid.

Vaade Päikesesüsteemile: Veenus (Views of the Solar System: Venus)
Veenuse põhiandmed, fotod, animatsioonid, ülevaade pinnaehitusest, kraatritest, vulkaanidest ja Veenuse uurimisest.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

1. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.