Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Veenus

Kordamisküsimused

  1. Millal ja kus võib vaadelda Veenust?
  2. Iseloomustage Veenuse liikumist.
  3. Iseloomustage Veenuse välisilmet ja atmosfääri.
  4. Mida teatakse Veenuse pinnaehitusest?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

1. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.