Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

2. peatükk: Merkuur

Kordamisküsimused

  1. Millal ja kus võib vaadelda Merkuuri?
  2. Iseloomustage Merkuuri liikumist.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

18. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.