Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

4. peatükk: Planeedid tähistaevas

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Planeedi näiv silmusekujuline liikumine seletub nende vaatlemisega liikuvalt Maalt.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 2] Joonis 2. Kosmilise trajektoori tüüp sõltub gravitatsiooniväljas liikuva keha kineetilisest energiast T, see omakorda kiirusest v.

Joonis: Jaak Jaaniste


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

28. märts 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.