Kosmoloogia - Sissejuhatus

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Viited | Kordamisküsimused ]

Astronoomia liigendus

Viited

Astromeetria ajaloost (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Historical Context)
Ajalooline ülevaade astromeetria arengust Vana-Kreekast tänapäevani.

Astromeetria USA Mereväe Observatooriumis (The United States Naval Observatory: Astrometry)
Projektid, instrumendid, tähekataloogid jm.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.