Kosmoloogia - Sissejuhatus

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Viited | Kordamisküsimused ]

Astronoomia liigendus

Klassikaline täheteadus, mille lõppeesmärgiks on niisiis maailmakirjelduse loomine, jaguneb nagu teisedki tänapäeva teadused all-lõikudeks -- teadusharudeks.

Meetodi järgi liigendub astronoomia kolmeks:

  • astromeetria, tegeleb taevakehade asukoha määramisega ning taevakaartide koostamisega.
  • taevamehaanika, mis uurib taevakehade, eeskätt planeetide liikumist ruumis ja selle liikumise kajastumist taevasfääril.
  • astrofüüsika, mis uurib taevakehadelt tulevat kiirgust ja teeb sellest järeldusi nende ehituse ja arenemise kohta.

Objekti järgi jaguneb astronoomia (õigemini astrofüüsika):

  • planetoloogia (koos geofüüsikaga) uurib planeetide, nende kaaslaste jt. Päikesesüsteemi objektide ehitust.
  • tähtede füüsika
  • galaktikate füüsika uurib tähesüsteeme
  • kosmoloogia uurib Universumi, st. kogu maailma ehituse ja arengu seaduspärasusi.

Meie kursus on üles ehitatud objektide järgi. Kõigepealt vaatleme Päikesesüsteemi, siis tähti ja galaktikaid nende ehituse, stabiilsuse ja võimalike tekkemehhanismide seisukohalt. Lõpuks, juba teades, milline peab maailm välja tulema, püüame kokku panna tervikliku arengustsenaariumi -- kosmoloogilise mudeli.

<--- --->


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.