Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

1. peatükk: Päike ja planeedid

Päikese ja tema perekonna ehitust õppisime põhikooli viimases klassis. Tuletame meelde põhilise ning püüame seda vaadelda meie füüsika-alaste teadmiste valguses.

Süsteemi tsentriks on Päike -- hõõguvkuum gaasikera läbimõõduga 1,4 miljonit kilomeetrit ja massiga 2 * 1030 kg. Päikese mass on üle tuhande korra suurem suurima planeedi Jupiteri omast ning 330000 korda suurem Maa massist. Päikese gravitatsiooniväli on see, mis planeete koos hoiab, ja Päikese kiiratud energia on ka enamiku looduses toimuvate protsesside käigus hoidja. Et Päike on tüüpiline täht (kõik öötaevas nähtavad tähekesed on kauged päikesed), käsitleme tema ehitust ja evolutsiooni järgmises, tähtedele pühendatud osas.

Päikesesüsteemi kuulub üheksa suurt planeeti, mõnituhat väikeplaneeti-asteroidi, sadakond perioodilist komeeti ("sabatähte"), planeetide kaaslased ning teadmata koguses meteoorset ainet, "tolmu", mis Maa atmosfääri sattudes tekitab üle taeva lendava tulejuti -- langeva tähe. Planeetide kogumass moodustab praeguste hinnangute järgi vaid 0,3 protsenti Päikese massist, seega on nende mõju Päikesele tühine. Tänu kosmosetehnikale on meie käsutuses küllalt head andmed peaaegu kõigi planeetide kohta, lähimate naabrite Marsi ja Veenuse pinna keemilise analüüsini välja.

Väide, et tegu on just süsteemiga, mitte aga lihtsalt ümber Päikese tiirlevate taevakehade kogumiga, tugineb korrapärale planeetide suurustes ja liikumises. Kui kõige kaugem planeet Pluuto välja jätta, kehtivad järgmised väited:

  1. Planeetide orbiidid on ligikaudu samas tasapinnas ja praktiliselt ringikujulised.
  2. Planeedid tiirlevad ümber Päikese samas suunas Päikese pöörlemisega.
  3. Orbiitide raadiused suurenevad kindla seaduspärasuse järgi.
  4. Enamik planeete pöörleb tiirlemisega samas suunas.
  5. Planeetide pöörlemistelg võib olla orbiidi tasandi suhtes kaldu.
  6. Enamik planeetide kaaslastest tiirleb emaplaneedi ekvaatori tasandis ning planeedi pöörlemisega samas suunas.
  7. Planeedid jagunevad kahte gruppi: algul (Päikese poolt lugedes) neli väikest ja tihedat, siis neli suurt, väikese tihedusega planeeti.
Õigem olekski planeetide loetelus piirduda kaheksa planeediga. Pluuto lugemine planeetide hulka on mitmeti tinglik: esiteks on tema piklik ja ülejäänud planeetidega võrreldes tugevasti kaldu olev orbiit sarnasem komeetide kui planeetide omale; teiseks on ta väga palju väiksem (läbimõõt 1/5, mass 1/500 Maa omast) ja kolmandaks, tema läheduses on avastatud terve hulk sama tüüpi, ehkki mõnevõrra väiksemaid objekte. Et traditsioonid on teaduses tugevad ja enamik andmeid Pluuto kohta pärineb viimasest aastakümnest, nimetame Pluutot siiski planeediks.

Täiendav tekst:
Kuidas liigitada planeete

<--- --->

[Joonis]
Joonis Päikesesüsteem. Suurte planeetide orbiidid ja asukohad 20. märtsil 2002.

[Fotomontazh]
Foto Päikesesüsteem. Planeetide suuruste võrdlus

[Fotomontaazh]
Foto Maa tüüpi planeetide suurused.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

13. märts 2002

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.