Kosmoloogia

Hea lugeja!

Käesolev võrguväljaanne on mõeldud täienduseks gümnaasiumi astronoomiaõpikule «Kosmoloogia». Ehkki õpiku teksti võib leida ka siinsetelt lehekülgedelt, on põhirõhk asetatud täiendavale teksti- ja pildimaterjalile, samuti interaktiivsusele, mille osatähtsust püüame edaspidi suurendada.

Nagu trükis ilmuv õpik, koosneb ka võrguväljaanne 5 osast, mis on omakorda jaotatud peatükkideks. Iga peatüki alt võib leida põhiteksti koos servajooniste ja -fotodega, illustratsioonide lehekülje, täiendavad tekstid, viidete ja kordamisküsimuste lehekülje.

Suure huviga ootame arvamusi ja ettepanekuid õpiku kohta. Ainult nende abil saame luua õpiku, millest koolitöös kõige enam tulu tõuseb.

Sisukord

Täiendavad tekstid


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-99

25. november 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.