Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

6. peatükk: Ühe tähe elulugu

Kordamisküsimused

  1. Millest tekivad tähed?
  2. Millest sõltub tähe tasakaaluseisund? Millised jõud peavad olema tähe sisemuses tasakaalus?
  3. Kuidas tekib tähe kiirgus?
  4. Millal muutub täht punaseks hiiuks? Kirjeldage seda tähte.
  5. Kuidas lõpeb tähe areng?
  6. Millisesse masside vahemikku kuuluvad "normaalsed" peajada tähed?
  7. Milliste füüsikaliste protsessidega on see vahemik piiratud?
  8. Miks loetakse Päikest teise põlvkonna täheks?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

23. veebruar 1998

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.