Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

4. peatükk: Spektraalsed karakteristikud

Illustratsioonid

[tähe spekter] Joonis 1. Tavaline tähespekter ja selle detailid: foon, neeldumisjooned ja Balmeri hüpe.

Joonis: Jaak Jaaniste
[Veega ja kvasar] Joonis 2. Emisioonijooned: Kui tavalises spektris (Vega) on vesiniku jooned foonist tumedamad, siis kvasari (3C273) spektris paistavad nad heledatena.

Joonis: Jaak Jaaniste
[pcygni] Joonis 3. Kui tähte ümbritseb paisuv gaaskest, tekib S-kujulise profiiliga joon. Selle põhiosa paistab emisioonijoonena, neeldumiskomponent on Doppleri efekti mõjul nihkunud vasakule (meile lähenev kest tekitab "sininihke").

Joonis: Jaak Jaaniste
[Joonis 4] Joonis 4. Spektriklassid.

Eri klassi tähtede energiajaotus lainepikkuste järgi. Näha on klassifikatsiooni aluseks olevad detailid.

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[spektrid] Joonis 5. Spektrid. Klassid ja neeldumisjooned


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

24. aprill 1998
18. veebruar 2004

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.