Kosmoloogia - 3. osa: Tähed

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

3. peatükk: Füüsikalised parameetrid

Illustratsioonid

[Joonis 1] Joonis 1. Suured ja väikesed tähed. Võrdluseks Päike.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 2] Joonis 2. Normaalsete tähtede mass-heledussuhe.

Graafiku horisontaalteljel on tähe mass (Päikese massides), vertikaalteljel heledus (Päikese heledustes).

Joonis: "Universe" (Kaufmann)
[Joonis 3] Joonis 3. Suure Karu kaksiktähed: zeeta UMa (Mizar ja Alkor) ning ksii UMa.

Joonis: Taavi Tuvikene
[Joonis 4] Joonis 4. ksii UMa kaaslase näiv liikumine.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 5]

Joonis 5. Silutud orbiit: rist tähistab näiva ellipsi fookust.

Joonis: Helle Jaaniste
[Joonis 6] Joonis 6. Kaksiktähe komponentide orbiidid:
a) masskeskme suhtes;
b) peatähe A suhtes.

Joonis: Taavi Tuvikene


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-98

17. juuli 1998
6. veebruar 2004

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.