Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

13. peatükk: Päikesesüsteemi kujunemine

Kordamisküsimused

  1. Millest tekkisid planeedid?
  2. Kuidas seletatakse kaht tüüpi planeetide teket?
  3. Mis on Oorti pilv?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

14. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.