Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

12. peatükk: Päikesesüsteemi stabiilsus

Kordamisküsimused

  1. Millised jõud kujundavad planeetide liikumist?
  2. Kuidas tekivad looded (tõus ja mõõn)?
  3. Kuidas mõjutavad looded Maa ja Kuu liikumist?
  4. Mis on pretsessioon? Kuidas see tekib?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

14. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.