Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

8. peatükk: Uraan

Viited

Üheksa planeeti: Uraan (The Nine Planets: Uranus)
Uraani põhiandmed, ülevaade ehitusest, rõngastest ja kaaslastest, viited, lahendamata probleemid.

Vaade Päikesesüsteemile: Uraan (Views of the Solar System: Uranus)
Uraani põhiandmed, fotod, animatsioonid, ülevaade rõngastest, kaaslastest ja Uraani uurimisest.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

2. november 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.