Kosmoloogia - 2. osa: Päikesesüsteem

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

7. peatükk: Saturn

Saturni kaaslased

Saturni süsteem on meie Päikesesüsteemis auväärsel teisel kohal Jupiteri süsteemi järel. Ümber Saturni tiirleb tohutu rõngaste süsteem, üks suur, 6 keskmist ja 10 väikest kuud. Andmed Saturni süsteemi kohta on toodud tabelis. Saturni rõngad ja kuud on ritta pandud keskmise kauguse järgi Saturni keskpunktist.

Objekti nimi Avastamine Kaugus
(1000 km)
Periood
(ööp.)
Läbimõõt
(km)
Albeedo
D-rõngas G. Fournier, 1907 67,0 -- 7 500  
C-rõngas J. Galle, 1838 74,5 -- 17 500  
B-rõngas C. Huygens, 1655 92,0 -- 25 500  
Cassini lõhe G. Cassini, 1675 117,5 -- 4 700  
A-rõngas C. Huygens, 1655 122,2 -- 14 600  
Encke lõhe J. Encke, 1837 134,6 -- 500  
Pan M. Showalter, 1990 134,6 ? 20 0,5
(A-välisäär)   137,4      
Atlas "Voyager 1", 1980 137,7 0,6 28 0,9
Prometheus "Voyager 1", 1980 139,4 0,6 92 0,9
F-rõngas "Pioneer", 1979 140,2 -- 500  
Pandora "Voyager 1", 1980 141,7 0,6 92 0,6
G-rõngas "Pioneer", 1979 165,8 -- 8 000  
Epimetheus "Voyager 1", 1980 151,4 0,7 114 0,8
Janus "Voyager 1", 1980 151,4 0,7 178 0,8
E-rõngas W. Feibelman, 1979 180 -- 300 000  
Mimas W. Herschel, 1789 185,5 0,9 392 0,5
Enceladus W. Herschel, 1789 238.0 1,4 520 1,0
Tethys G. Cassini, 1684 294.7 1,9 1 060 0,9
Telesto "Voyager 1", 1980 294,7 1,9 30 0,5
Kalypso "Voyager 1", 1980 294,7 1,9 26 0,6
Dione G. Cassini, 1684 377,4 2,7 1 120 0,7
Helena P. Laques, 1980 377,4 2,7 32 0,7
(E-välisäär)   u. 480      
Rhea G. Cassini, 1672 527,0 4,5 1 530 0,7
Titan C. Huygens, 1655 1 222,0 16,0 5 150 0,2
Hyperion G. Bond, 1848 1 481,0 21,3 286 0,3
Iapetus G. Cassini, 1671 3 561,0 79,3 1 460 0,5/0,05
Phoebe W. Pickering, 1898 12 954,0 550,4 220 0,1

Tabeli esimese veerus on toodud rõnga, lõhe või kaaslase nimetus. Teises veerus järgneb avastaja nimi ja avastamise aasta. Mõnedel väikestel kuudel on väga keeruline avastamislugu. Need kuud on viimaks tunnustatud programmi "Voyager" fotode abil. Kauguste veerus on toodud kuude orbiitide raadiused. Rõnga või lõhe kauguseks on nende siseääre raadius, vajaduse korral on eraldi reas sulgudes toodud sama objekti välisääre raadius. Neljandas veerus on esitatud kaaslaste tiirlemisperiood Maa ööpäevades. Eelviimases veerus on kirjas kaaslaste raadius. Rõngastel ja lõhedel on toodud objekti laius. Viimases veerus on kirjas kuude ligikaudne peegeldustegur -- albeedo.

Kõik Saturni kuud on saanud oma nimed kreeka mütoloogiast, välja arvatud rooma jumala nime kandev Janus. Vähemtuntud nimedest anname siinkohal pisikese ülevaate. Mimas -- gigant, kes tapeti kas Arese või Zeusi poolt jumalate sõjas gigantidega. Telesto -- nümf, Okeanuse ja Tethyse tütar, Kalypso õde. Phoibe -- titaan Koiose naine, samuti titaan, Leto ema ning Apolloni ja Artemise vanaema. Enceladus -- üks sajakäelistest gigantidest, tapetud Zeusi välguga. Enceladus on maetud Etna alla, mistõttu sellest mäest sai vulkaan. Titanus -- titaan Hyperioni poja, päikesejumal Heliose sünonüüm.

Järgnevalt kirjeldame suuruse järjekorras lähemalt neid Saturni kuusid, mille kohta on midagi märkimisväärset teada. Kuude masse võrdleme meie Kuu massiga ja see on 7,37*10^22 kilogrammi. Meie Kuu läbimõõt on 3476 kilomeetrit.

Titan on Saturni kõige suurem kuu. Päikesesüsteemis ületab teda vaid Jupiteri suurim kuu -- Ganymedes. Titan on suurem kui Merkuur ja 1,9 korda raskem kui meie Kuu. Raskuskiirendus on Titanil 9 korda väiksem kui Maal. Raskemetallidest tuuma Titanil ilmselt pole, kuu siseosa koosneb kivimitest. Keskmise tiheduse järgi tuleb välja, et umbes poole kuu massist moodustab jää ning vesi. Titanil on tihe atmosfäär ja ta on kaetud läbipaistmatu pilvekihiga. Kuu keskmiseks pinnatemperatuuriks ekvaatori läheduses, pilvepiiril, on mõõdetud -180°C, õhurõhk Titani pinnal on 1,6 atmosfääri. Titani nõrka raskuskiirendust arvestades on tema atmosfäär 4,6 korda tihedam kui Maal, õhkkonna põhikomponent on lämmastik. Peale Maa on Titan ainus keha Päikesesüsteemis, mille pinda katavad talvel külmuvad ja suvel sulavad ookeanid. Tihti sajab vihma ja lund, ainult vee osa täidab Titanil metaan.

Rhea jäi "Voyager-1" kaameratest ainult 72000 kilomeetri kaugusele ja ta pinnal pildistati kuni poolteisekilomeetrilisi objekte. Rhea pind sarnaneb Kuu mandritega, ta on kõige tihedamalt kraatreid täis pikitud keha Päikesesüsteemis. Reljeefi ilmestavad veel ka kaks sirget kanjonit. Ta pinnavormid on nimetatud eksootiliste rahvaste peajumalate või maailma loomise tegelaste nimedega. Kuna Taaroa esindab polüneeslasi ja Torum hante-mansse, on eestlasi esindamas piksejumala Uku kraater. Aasia rahvaid esindavad 26 nime, aafriklasi esindab 8 nime, Austraaliat ja Okeaaniat 7 nime, lõunaameeriklasi 5 nime.

Iapetus on huvitav kahepalgeline kuu. Tema liikumise poole suunatud külg on kümme korda tumedam kui vastaskülg. Hele ala on täis kraatreid, tume ala on tasane ning ulatub lahtedena heleda ala sisse. Tume ala on selle ja veel kolme Saturni kuu avastaja auks nimetatud Cassini piirkonnaks. Kuna Cassini töötas Prantsusmaal, on kraatrid nimetatud tegelaste järgi Rolandi laulust. Heleda poole kraatrid on prantsuse rüütlid, näiteks Roland, tumeda poole omad -- maurid, näiteks Baligant. Kuul on kirjeldatud 18 kraatrit, Cassini piirkond ja Roncevaux maa -- kuru auks, kus Roland langes.

Dione't iseloomustavad heledamad kraatririkkad alad, tumedamad kraatrivaesed alad ja heledad jooned. Kraatritega kaetud aladel on ka kitsaste kanjonite gruppe. Dionel on kirjeldatud 22 kraatrit, 5 kanjonit ja 2 joont. Nimed on võetud Vergiliuse poeemi Aeneas tegelaste järgi, näiteks Aeneas ja Turnus.

Tethys jaguneb samuti kaheks alaks. Põhjapoolkeral paikneb 450-kilomeetrine Odysseuse hiigelkraater, mille läbimõõt on koguni 0,4 kaaslase läbimõõdust. Kuu ühelt pooluselt teisele kulgeb 20-60 km laiune Ithaka hiigelkanjon. Praeguseks on nimetatud 19 kraatrit Odüsseia tegelaste auks.

Enceladus on kõige parem peegeldaja Päikesesüsteemis -- ta on kaetud jääga. Enceladuse reljeef on nimetatud "Tuhande ja ühe öö" tegelaste nimedega. Kuul on teada 15 kraatrit (näiteks Ali-Baba), kolm orgu, kaks tasandikku ja 2 "deltat".

Mimas on samuti suure kraatri omanik, mis moodustab 1/3 tema läbimõõdust. Erandina kannab see 130-kilomeetrine kraater Herscheli nime. Ülejäänud pinnadetalid on nimetatud Kuningas Arthuri ja ümarlaua rüütlite järgi. Nimed on pandud 29 kraatrile ja 7 kanjonile.

Hyperion -- 4 kraatrit ja 3 valli. Kraatrid on nimetatud mitmesuguste päikesejumalate, vallid astronoomide järgi.

Janus -- harvad kraatrid, ebakorrapärane kuju. Teada on 4 kraatrit, nende nimed on seotud antiikmütoloogias tuntud kaksikutega.

Epimetheus -- teatakse kahte kraatrit, samuti kaksikute nimedega.

Saturni kaaslastel on omadus koonduda ühele orbiidile 60-kraadise nurga all (nagu Troojalasteks nimetatud asteroidid Jupiteri ja Päikese suhtes). Ühe grupi moodustavad Telesto, mis liigub 60° eespool Tethyst ning Kalypso, mis liigub samapalju tagapool Tethyst. Teine grupp asub Dione orbiidil, kus Helena, varem nimetatult Dione B, liigub 60° Dionest eespool. Iseäraliku grupi moodustavad veel Ephimetheus ja Janus, mis liiguvad samal orbiidil ning vahetavad regulaarselt liikumishulki. Viimane seni avastatud kuu Pan leiti alles 1990. aastal üle üheksa aasta varem Voyageride tehtud fotodelt. Tema puhul on huvitav see, et ta tiirutab Encke lõhes. Ta toimib seejuures karjusena, hoides Encke lõhet lahti.


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997-99

19. veebruar 1999

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.