Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

6. peatükk: Astronoomiline tehnika

Kordamisküsimused

  1. Milliseid vahendeid on astronoomid kasutanud taevakehade asukoha määramisel?
  2. Mis on teleskoop?
  3. Mida võimaldab astronoomile teleskoobi kasutamine?
  4. Kuhu rajatakse kaasaegsed observatooriumid? Miks?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.