Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

5. peatükk: Varjutused

Kordamisküsimused

  1. Kirjeldage täielikku ja osalist päikesevarjutust.
  2. Millal tekib rõngakujuline päikesevarjutus?
  3. Milline võib olla kuuvarjutus (2 tüüpi)?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.