Kosmoloogia - 1. osa: Maa ja taevas

[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]

2. peatükk: Taevas

Kordamisküsimused

  1. Miks oli vaja inimestel jälgida taevakehade liikumist? Milliseid taevakehi jälgiti?
  2. Mis on tähtkujud?
  3. Kas tähtkujud on püsivad? Miks?


[ Peatüki indeks | Õpiku tekst | Illustratsioonid | Viited | Kordamisküsimused ]


Õpiku tegijad / opik@obs.ee
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 1997

3. oktoober 1997

[Avatud Eesti Fond]

Selle õpiku valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond.